ProductCatalog (2 of 1). Search engine not available with current license. Please remove 'Use in faceted search' checkmark from all product fields.
Ekspeditionsdiske, kølediske

Ekspeditionsdiske
Der er en bred vifte af kombinationer af størrelser og glastyper ekspeditionsdiske, hvilket gør at der er mange mulighederne for tilpasning til enhver form for forretning, fra delikatesser, slagterbutikker til de største stormagasiner.